Pencerahan Yang Terang-Benderang Tentang Tabdi’, Mubtadi’ Dan Impak Di Sebalik Hukum Mubtadi’ Yang Dilemparkan Kepada Seseorang Yang Pada Asalnya Sunni Salafi. [Bahagian 2]

Pencerahan Yang Terang-Benderang Tentang Tabdi’, Mubtadi’ Dan Impak Di Sebalik Hukum Mubtadi’ Yang Dilemparkan Kepada Seseorang Yang Pada Asalnya Sunni Salafi. [Bahagian 2]

[Rakaman ini adalah sambungan audio Syeikh ‘Abd Allah al-Iryani sebelum ini] Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani hafizahullah: [Fasal 5: Penyebutan Dalil-Dalil Akan Bahaya Melakukan Pencerobohan Ke Atas Kehormatan Seorang Muslim Apatah Lagi Seorang Sunni Salafi Tanpa Hak] “Wahai saudara-saudaraku kerana Allah -semoga Allah memberikan kita taufik kepada apa yang Dia cinta dan […]

Pencerahan Yang Terang-Benderang Tentang Makna Tabdi’, Mubtadi’ Dan Impak Di Sebalik Hukum Mubtadi’ Yang Dilemparkan Kepada Seseorang Yang Pada Asalnya Sunni Salafi. [Bahagian 1]

Pencerahan Yang Terang-Benderang Tentang Makna Tabdi’, Mubtadi’ Dan Impak Di Sebalik Hukum Mubtadi’ Yang Dilemparkan Kepada Seseorang Yang Pada Asalnya Sunni Salafi. [Bahagian 1]

Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani hafizahullah: [Fasal 1: Sebab Para Ulama Sangat Berhati-Hati Dalam Masalah Tabdi’ Seseorang Muslim] “Saya memohon kepada Allah agar melindungi kalian semua daripada fitnah yang nampak dan yang tersembunyi dan termasuk daripada fitnah-fitnah itu adalah: Tergesa-gesa dalam mentabdi’. Fitnah ini sangatlah berbahaya sebagaimana akan datang penjelasannya insyaAllah dan […]

Nasihat Kepada Para Penuntut Ilmu Agar Tidak Menyendiri Dengan Meninggalkan Para Ulama Salafi Zamannya Dan Meletakkan Ucapan Para Salaf Dan Para Ulama Bukan Pada Tempatnya Yang Betul

Nasihat Kepada Para Penuntut Ilmu Agar Tidak Menyendiri Dengan Meninggalkan Para Ulama Salafi Zamannya Dan Meletakkan Ucapan Para Salaf Dan Para Ulama Bukan Pada Tempatnya Yang Betul

Ditanyakan kepada Fadhilat al-Syaikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani hafizahullah: “Apakah pandangan anda tentang orang yang meletakkan kalam Syeikh Muqbil ‘alaihi rahmatullah “Saya tidak peduli dengan fatwa si fulan mahupun fatwa si fulan! Fatwa orang yang menyimpang, saya menjadi lawan bagi orang yang berfatwa dengan fatwa-fatwa yang menyimpang.” Apakah pandangan anda tentang orang yang meletakkan […]

Orang Yang Taasub Kepada Pendapat Peribadinya Hakikatnya Sedang Menyeru Manusia Agar Bertaklid Kepada Dirinya

Orang Yang Taasub Kepada Pendapat Peribadinya Hakikatnya Sedang Menyeru Manusia Agar Bertaklid Kepada Dirinya

[Rakaman ini adalah sambungan audio Syeikh ‘Abd Allah al-Iryani sebelum ini] Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani hafizahullah: “Maka [kesimpulannya: Yang pertama:] kita bukanlah muqallidah (ahli taklid) tetapi kita orang-orang yang mengikuti para ulama. Kita orang-orang yang mengikuti para ulama yang mereka memiliki hujah. Yang kedua: Kita berada di atas hukum asal pada […]

Orang Yang Terkena Penyakit Ghuluw Tidak Akan Mendapatkan Taufik Untuk Meletakkan Dalil-Dalil Al-Quran Dan Sunnah Serta Kalam Para Salaf Pada Tempatnya Yang Betul

Orang Yang Terkena Penyakit Ghuluw Tidak Akan Mendapatkan Taufik Untuk Meletakkan Dalil-Dalil Al-Quran Dan Sunnah Serta Kalam Para Salaf Pada Tempatnya Yang Betul

Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani hafizahullah: “Rabb al-‘alamin tabaraka wata’ala telah berfirman di dalam Kitab-Nya yang mulia: Maka bukanlah semua orang yang membaca Al-Quran dapat memahami tentang Allah tabaraka wata’ala dan bukanlah semua orang menghafal Al-Quran dapat memahami tentang Allah tabaraka wata’ala. Hanyalah yang memahami hal itu adalah ahli ilmu iaitu orang […]