Item: 65 Sold

NASIHAT YANG INDAH UNTUK JEMAAH TABLIGH

RM18RM20

136 in stock

Judul Asal: Al-Nush Al-Badi’ Li Jama’ah Al-Tabligh
Judul Terjemahan: Nasihat Yang Indah Untuk Jemaah Tabligh
Pengarang:Syeikh Abu ‘Amru Abdul Karim Bin Ahmad Al-Hajuri
Terjemahan: Wan Shahir Bin Wan Perwira
Terbitan: Maktabah Ahmad Publisher
Size: A5
Muka surat: 99


Tentang Buku:

Ini adalah terjemahan kepada sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Syeikh Abu ‘Amru Abdul Karim bin Ahmad al-Hajuri tentang sebuah kelompok yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat iaitu kelompok yang dikenali sebagai Jemaah Tabligh. Jemaah ini adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama bahawa ia dibina di atas kejahilan kemudian disalut dengan pemandangan yang indah berupa akhlak yang baik, serban, jubah, dakwah dan zikir yang menjadikan ramai manusia berasa simpati kepada mereka. Kita tidak nafikan ramai yang menjadi pengikut kepada kelompok ini adalah orang-orang awam yang inginkan kebaikan dan berniat tulus. Namun ingatlah, semata-mata niat dan keinginan yang baik tidak akan menyelamatkan kita daripada kesesatan sekiranya tidak dipandu dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh.


Isi Kandungan:

-Pengasas Jemaah Tabligh

-Tauhid Mereka

-Akidah Mereka

-Keteguhan Mereka Dalam Kejahilan

-Taklid Buta Pemimpin Mereka

-Zikir Menurut Mereka

-Mengambil Agama Daripada Mimpi

-Cara Berdakwah Menurut Mereka

-Dakwaan Bahawa Apa Yang Menyalahi Mereka Adalah Batil

-Amar Makruf Nahi Mungkar

-Jihad Menurut Mereka

-Hadith-Hadith Yang Dhaif

-Di Mana Ilmu Fiqah?

-Dasar Agama Menurut Mereka

-Pengganti Rukun Iman

-Orang-Orang Tabligh Lemah Akal

-Mengikuti Kebenaran

-Kesesatan Orang Yang Khuruj Bersama Mereka

-Para Ulama Yang Telah Memperingatkan Daripada Kelompok Yang Sesat Ini

-Kitab-Kitab Penting Yang Mereka Berpegang Padanya

-Rujukan Penting

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NASIHAT YANG INDAH UNTUK JEMAAH TABLIGH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *