Item: 54 Sold

BIDAAH; TAKRIFNYA, JENISNYA, HUKUMNYA

RM10RM15

10 in stock

Judul Asal: Al-Bid’ah, Ta’rifuha Wa Anwa’uha Wa Ahkamuha
Judul Terjemahan: Bidaah, Takrifnya-Jenisnya-Hukumnya
Pengarang: Syeikh Soleh Bin Fauzan Al-Fauzan
Terjemahan: Wan Shahir Bin Wan Perwira
Terbitan: Maktabah Ahmad Publisher
Size: A5
Muka surat: 76


Tentang Buku:

“Maka tatkala para penyeru kepada pintu-pintu neraka Jahanam semakin banyak menyebarkan syubhat (kecelaruan) dan menunggang syahwat untuk menggoda manusia, bangkitlah para ulama untuk membantah mereka, membongkar kejelikan mereka dan memperingatkan umat daripada kebinasaan-kebinasaan itu.

Termasuk di antara ulama yang rabbani lagi menasihati [untuk umat] adalah Fadhilah al-Syaikh al-‘Allamah al-Faqih Dr. Soleh bin Fauzan bin ‘Abdillah al-Fauzan al-Su’udi hafizahullah. Beliau telah mengarang sejumlah karya tulis dalam bab ini dan selain itu daripada bab-bab ilmiah yang bermanfaat lagi penting. Di antara risalah yang paling penting dalam bab ini adalah kitab beliau yang berjudul:

البِدعَةُ: تَعرِيفُهَا، وَأَنوَاعُهَا، وَأَحكَمُهَا

“Bidaah; Takrifnya, Jenisnya, Hukumnya…”

-Mukadimah Syaikhuna Abu Fairuz


Isi Kandungan:

Mukadimah Syeikh Abu Fairuz Abdul Rahman Al-Jawi

Mukadimah Penterjemah

Mukadimah Penulis

FASAL 1: Takrif Bidaah, Jenisnya & Hukumnya

-Takrifnya

-Perbuatan Bidaah Ada Dua Bahagian

-Jenis-Jenis Bidaah

-Hukum Bidaah Dalam Agama Dengan Seluruh Jenisnya

-Peringatan Penting

FASAL 2: Kemunculan Bidaah Dalam Kehidupan Umat Islam & Sebabnya

-Pertama: Kemunculan Bidaah Dalam Kehidupan Umat Islam

1. Waktu Munculnya Bidaah

2. Tempat Munculnya Bidaah

-Kedua: Sebab-Sebab Yang Membawa Kepada Kemunculan Bidaah

1. Kejahilan Terhadap Hukum-Hakam Agama

2. Menuruti Hawa Nafsu

3. Taasub Kepada Pandangan Para Tokoh

4. Menyerupai Orang-Orang Kafir

FASAL 3: Pendirian Umat Islam Terhadap Ahli Bidaah Dan Kaedah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Membantah Mereka

-Pendirian Ahli Sunnah Wal Jamaah Terhadap Ahli Bidaah

-Kaedah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Membantah Ahli Bidaah

-Sebahagian Kitab-Kitab Lama

-Sebahagian Kitab-Kitab Baharu

FASAL 4: Contoh Bidaah Zaman Ini

-Yang Pertama: Mengadakan Sambutan Maulid Nabi Pada Bulan Rabi’ Al-Awwal

-Yang Kedua: Tabaruk Dengan Tempat, Peninggalan & Individu Sama Ada Yang Hidup Atau Yang Telah Mati

-Yang Ketiga: Membuat Bidaah Dalam Urusan Ibadah & Pendekatan Diri Kepada Allah

Penutup

-Bagaimana Bermuamalah Dengan Ahli Bidaah?

Weight0.12 kg
Dimensions21 × 15 × 1 cm

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BIDAAH; TAKRIFNYA, JENISNYA, HUKUMNYA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *