SYARAH LAMIYYAH SYAIKH AL-ISLAM IBN TAIMIYYAH (ARAB)

RM15RM17

PERHATIAN: BUKU INI DALAM DALAM BAHASA ARAB

Judul: Al-Adillah al-Syar’iyyah ‘ala Lamiyyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah
Pengarang: Syeikh ‘Abd Allah bin Ahmad al-Iryani
Terbitan: Maktabah Dar al-Hadith, Yaman
Size: B5
Muka surat: 78


Tentang Buku:

Buku ini ialah taklik yang ringan, syarahan yang ringkas bagi manzumah yang terkenal iaitu “Lamiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah” yang mengandungi penjelasan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam sejumlah permasalahan. Syarahan ini disertai dengan dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah kerana kedua-duanya itulah tiang bagi akidah yang sahih, hujah yang jitu dalam menolak kebatilan dan ahlinya.


Isi Kandungan:

1) Mencintai Para Sahabat Dan Kerabat Nabi

2) Fadilat Para Sahabat

3) Beriman Dengan Al-Quran

4) Menjauhi Tahrif Dan Takwil

5) Beriman Dengan Sifat Dan Memperjalankannya Sebagaimana Ia Datang

6) Beriman Dengan Berita-Berita Yang Sahih Dalam Bab Iktikad

7) Mencela Ahli Ahwa

8) Kaum Mukminin Melihat Rabb Mereka Pada Hari Akhirat

9) Turunnya Rabb Tabaraka wa Ta’ala Ke Langit Dunia

10) Beriman Dengan Mizan

11) Beriman Dengan Haudh

12) Beriman Dengan Sirath

13) Beriman Dengan Syurga Dan Neraka

14) Beriman Dengan Fitnah Kubur

15) Kesepakatan Imam Yang Empat Terkait Akidah Yang Disebutkan

16) Wajib Mengikuti Mazhab Salafus Soleh

Weight0.150 kg
Dimensions25 × 18 × 0.5 cm

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SYARAH LAMIYYAH SYAIKH AL-ISLAM IBN TAIMIYYAH (ARAB)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *