PERKARA YANG MEMBANTU MENINGGALKAN ROKOK

Nasihat, petunjuk dan penjelasan, masih lagi kita berikan kepada para perokok dengan hati yang berbelas kasihan, lisan yang merahmati, perasaan semangat mengingingkan kebaikan untuk bapa-bapa kita, saudara-mara kita dan anak-anak kita. Ya, sehingga kita dapat membantu mereka. Sehingga kita dapat menyelamatkan mereka daripada apa yang mereka berada di dalamnya. Sehingga kita dapat menghulurkan kepada mereka […]

HUKUM MEROKOK DAN 5 SOALAN PENTING UNTUK PARA PEROKOK

Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah daripada keburukan jiwa-jiwa kita dan daripada kejahatan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang Allah berikan kepadanya petunjuk, nescaya tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkannya, nescaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa […]

MUKADIMAH BUKU NASIHAT UNTUK PARA PEROKOK

Kata Pengantar Syeikh Abu Fairuz ‘Abdul Rahman bin Soekojo Al-Jawi (terhadap risalah terjemahan ini) Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, saya bersaksi bahawa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu hamba dan Rasul-Nya, semoga selawat dan salam Allah dilimpahkan ke atas baginda dan ahli keluarga baginda. Amma ba’d, Sesungguhnya […]