FATWA SYEIKH HASAN BA SYU’AIB, SYEIKH IBRAHIM ZHAFRANI, SYEIKH MAJID AL-MUDARRIS, SYEIKH WALID AL-SUDANI DAN SYEIKH JAMIL AL-SILWI TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 28: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Hamzah Hasan Ba Syu’aib Al-Hadhrami –hafizahullah– Fadhilatu Al-Syaikh Abu Hamzah Hasan Ba Syu’aib Al-Hadhrami –hafizahullah– berkata tentang ISIS: “…Bahkan mereka lebih keras daripada Khawarij. Mereka tidak berada di atas akidah yang benar. Oleh sebab itu mereka bertindak dengan kekerasan ke atas setiap orang yang menyelisihi mereka. Di Iraq, mereka bertindak […]

FATWA SYEIKH ABU ‘ABD AL-RAHMAN AL-IRAQI, SYEIKH ABU ISHAK AL-QAISI DAN SYEIKH MANSUR AL-TA’IZZI TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 24: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Abdil Rahman Ibnu Hasan Al-‘Iraqi Al-Zindi –hafizahullah– Saya bertanya kepada Fadhilatu Al-Syaikh Abu Abdil Rahman Ibnu Hasan Al-‘Iraqi Al-Zindi –hafizahullah– tentang ISIS. Beliau menjawab: “Da’isy (ISIS). Sekiranya Al-Qa’idah –yang mana ia sememangnya dari kalangan Khawarij berdasarkan fatwa para ulama sunnah– yang mana gerakan ISIS ini keluar daripada pakaian mereka […]

FATWA SYEIKH ‘ABD AL-RAZZAQ AL-NAHMI DAN SYEIKH SA’AD AL-SYATHRI TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 21: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Bakr Abdul Razzaq Ibnu Soleh Al-Dzammari Al-Nahmi –hafizahullah– Fadhilatu Al-Syaikh Abu Bakr Abdul Razzaq Al-Dzammari Al-Nahmi –hafizahullah– menulis tentang ISIS: Allah c berfirman: Maksudnya: (Seperti itulah kami menerangkan ayat-ayat dan agar menjadi jelaslah jalan orang-orang yang jahat.) [Al-An’am: 55] Al-Hafiz Ibnu Kathir berkata: “Iaitu agar menjadi jelaslah jalan orang-orang yang […]

FATWA SYEIKH ABU BILAL AL-HADRAMI, SYEIKH ‘ABD AL-RAQIB AL-KAUKABANI DAN SYEIKH YASIR AL-DUBA’I TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 18: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Bilal Khalid Ibnu ‘Abud Al-Hadhrami Al-Nahawi –hafizahullah– Fadhilatu Al-Syaikh Abu Bilal Khalid Ibnu ‘Abud Al-Hadhrami An-Nahawi –hafizahullah– berkata setelah beliau menyatakan bahawa gerakan ISIS adalah fitnah dan memburukkan gambaran Islam: “Perkara yang meragukan adalah sangat jelas keberadaannya pada gerakan ISIS ini, barangkali mereka berpura-pura.” (sampai kepada ucapan beliau) “… […]

FATWA SYEIKH ‘ADNAN AL-MASQARI, SYEIKH ZAYID AL-WUSABI, DAN SYEIKH ‘ABD AL-RAHMAN MUHYIDDIN TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 14: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Al-Yaman Adnan Ibnu Al-Husain Al-Dzammari Al-Misqari-hafizahullah– Fadhilatu Al-Syaikh Abu Al-Yaman Adnan Ibnu Al-Husain Al-Dzammari Al-Misqari –hafizahullah– berkata: “Sesungguhnya jamaah ISIS ini adalah Khawarij yang telah disifatkan oleh Nabi g bahawasanya mereka durhaka terhadap pemerintah muslimin dan memberontak ke atas mereka dengan pedang. Telah sabit di dalam “Al-Sahihain” daripada Abu […]

FATWA SYEIKH MUHAMMAD AL-MISRI, SYEIKH SA’AD KHATHLAN DAN SYEIKH ‘ABD ALLAH AL-GHUNAIMAN TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 11: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Misri-hafizahullah– Fadhilatu Al-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Misri –hafizahullah– berkata: Allah c berfirman: Maksudnya: (Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menuruti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.) [Al-Qasas: 50]. Sungguh telah disebutkan kepada saya ucapan beberapa orang jahil […]

FATWA SYEIKH TARIQ AL-BA’DANI, SYEIKH ‘ADIL ALI SYAIKH, SYEIKH ABU ‘AMRU AL-‘UMARI DAN SYEIKH ‘ABD AL-HAMID AL-ZU’KURI TENTANG JEMAAH ISIS

Fasal 7: Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Abu Abdillah Thariq Ibnu Muhammad Al-Khayyath Al-Ba’dani –hafizahullah– Saya bertanya kepada Fadhilatu Al-Syaikh Abu Abdillah Thariq Ibnu Muhammad Al-Ba’dani Al-Khayyath –hafizahullah-: Adakah ISIS Khawarij? Maka beliau menjawab: ”Ya. ISIS adalah Khawarij. Mereka berpandangan akan kafirnya umat Islam dan para pemerintah muslimin. Mereka juga berpandangan bahawa para pemerintah muslimin adalah orang-orang […]

FATWA SYEIKH YAHYA BIN ‘ALI AL-HAJURI TENTANG JEMAAH ISIS

Saya mendengar Fadhilatu Al-Syaikh Al-‘Allamah Abu Abdil Rahman Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri –hafizahullah– ditanya tentang kelompok ISIS, maka beliau menjawab: “Yang saya sangka sesuai dengan berita-berita yang sampai kepada kami adalah bahawasanya ISIS ini adalah daripada jamaah yang dinamakan Al-Qa’idah. Bahkan mereka (ISIS) adalah Al-Qai’dah yang melampaui batas (ghuluw). Berita yang sampai kepada kami adalah […]

FATWA SYEIKH SOLEH AL-FAUZAN, SYEIKH SOLEH AL-LUHAIDAN DAN SYEIKH ‘ABD AL-MUHSIN AL-‘ABBAD TENTANG JEMAAH ISIS

Fatwa Fadhilatu Al-Syaikh Al-‘Allamah Soleh Al-Fauzan –hafizahullah– Saya telah mendengar Fadhilatu Al-Syaikh Soleh Al-Fauzan –hafizahullah– ditanya tentang gerakan Da’isy (ISIS) maka beliau menjawab: “Mereka yang begini sifatnya, sungguh Rasulullah g telah memperingatkan tentang mereka. Imam-imam Islam juga telah memperingatkan tentang mereka. Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan nasihat kepada yang mahu menerima nasihat dari kalangan mereka. […]

FATWA HAIAH KIBAR AL-ULAMA AL-SU’UDIYYAH TENTANG JEMAAH ISIS

Ini adalah penerangan bagi Fatwa Haiah Kibar Al-Ulama’ (Badan Ulama Senior) di Arab Saudi yang memberikan peringatan akan bahayanya gerakan Al-Qa’idah, ISIS dan selain itu dari kalangan organisasi-organisasi pengganas: Sesungguhnya, fatwa Haiah Kibar Al-Ulama’ pada majlis yang ke-20 yang diadakan di kota Riyadh bertarikh 25/4/1431 H telah mengisyaratkan kepada keputusan dan penjelasan yang telah lalu […]

FATWA MUFTI KERAJAAN ARAB SAUDI, SYEIKH ‘ABD AL-‘AZIZ BIN ‘ABD ALLAH AAL AL-SYAIKH TENTANG JEMAAH ISIS

Berikut ini adalah himpunan fatwa daripada sebahagian ulama muslimin tentang kesesatan gerakan pemberontak ISIS yang menamakan diri mereka sebagai Daulah Islamiyyah. Fasal 1: Fatwa Al-Syaikh Al-‘Allamah Mufti Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ibnu Abdillah Aalu Al-Syaikh -hafizahullah- Al-Syaikh Al-‘Allamah Mufti Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ibnu Abdillah Aalu Al-Syaikh -hafizahullah- berkata tentang ISIS di dalam […]

KEPENTINGAN BERTAUBAT DARIPADA DOSA UNTUK MENGUBAH KEADAAN BUKAN DENGAN CARA MENGGULINGKAN KUASA ATAU DEMONSTRASI

Sesungguhnya kecurangan penguasa dan kezaliman pemerintah adalah salah satu daripada hukuman Allah disebabkan oleh dosa-dosa para hamba. Oleh itu, jalan untuk memperbaikinya adalah dengan taubat yang jujur, bukan dengan melakukan pemberontakan ke atas pemerintah. Allah c berfirman: Maksudnya: (Apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri […]

KEPENTINGAN MENOLONG KEBENARAN DAN MEMBONGKAR KEBATILAN

Sesungguhnya termasuk di antara keistimewaan Islam adalah menjaga kesucian dengan cara menyaring agama ini daripada perkara-perkara batil. Allah c berfirman: Maksudnya: (Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu dan dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.) [Al-An’am: 55] Allah Yang Maha Agung Penyebutan-Nya telah berfirman menukilan ucapan orang yang telah Dia selamatkan daripada […]

MUKADIMAH BUKU FATWA ULAMA TENTANG FITNAH ISIS YANG SEDANG MEMBARA

Sesungguhnya bahaya gerakan Khawarij (pemberontak) Da’isy (ISIS) yang menamakan diri mereka dengan Daulah Islamiyyah (Negara Islam) adalah sangat besar. Bahaya mereka terhadap dunia Islam adalah amat besar. Oleh itu, umat ini hendaklah sentiasa diperingatkan –terutamanya para pemuda– agar tidak terpedaya dengan mereka. Dahulu, saya –dengan taufik daripada Allah c semata– telah menjelaskan kebatilan-kebatilan ISIS ini […]

PENJELASAN BUAT PEMIMPIN DAN MASYARAKAT MUSLIM BAHAWA DAKWAH SALAFIYYAH BUKANLAH DAKWAH YANG EKSTREM

Sering kita mendengar sebahagian manusia cuba mengaitkan dakwah yang mengikuti jalan Salafus Soleh dengan keganasan. Berbagai gambaran buruk diberikan kepada pemimpin dan masyarakat bahkan kepada pihak yang menjaga keselamatan negara. Mereka yang mengaku Salafi dilabelkan sebagai kumpulan ekstrem, cuba mengambil alih tampuk pemerintah negara dengan cara kekerasan dan menghalalkan darah umat Islam. Sebahagian daripada musuh-musuh […]