Item: 1 Sold

AKIDAH IMAM SYAFI’I TENTANG NAMA DAN SIFAT ILAHI

RM19RM25

79 in stock

AKIDAH IMAM SYAFI’I TENTANG NAMA DAN SIFAT ILAHI

Bismillah, segala puji hanyalah milik Allah. Telah siap dicetak lagi sebuah risalah terjemahan yang berjudul:

“Akidah Imam Syafi’i Tentang Nama Dan Sifat Ilahi”

Yang berisi tahqiq dan syarah terhadap riwayat Al Imam Al Hafizh Abu Musa Yunus Bin Abdil A’la Al Mishriy rahimahullah dari ucapan guru beliau yaitu: Al Imam Al Mujtahid Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy Syafi’iy rahimahullah.

Isi Kandungan:

1) Pengantar Penting Dari Penahqiq Dan Pensyarah waffaqahullah

2) Gambar Naskah Manuskrip.

3) Bab Satu:

-Sekelumit Biografi Al ImamAsy Syafi’iy rahimahullah

-Nama dan nasab beliau.

-Proses menuntut ilmu syar’iy.

-Sebagian dari murid beliau.

-Di antara ucapan Asy Syafi’iy dalam masalah akidah.

-Nasihat Asy Syafi’iy untuk Al Muzaniy rahimahumallah

-Usaha Asy Syafi’iy untuk mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam

-Ibadah Al Imam Asy Syafi’iy rahimahullah.

-Sebagian dari akhlak Asy Syafi’iy rahimahullah.

-Di antara nasihat Asy Syafi’iy rahimahullah.

-Wafatnya Al Imam Asy Syafi’iy rahimahullah.

4) Bab Dua:

-Naskah Yang Telah Diteliti Dari Fatwa Al Imam Asy Syafi’iy rahimahullah.

5) Bab Tiga:

-Penjelasan Mengenai Isi Fatwa Al Imam Asy Syafi’iy rahimahullah.

-[Pasal Satu: Pentingnya Mengetahui Nama Dan Sifat Allah].

-[Pasal Dua: Wajibnya Mengimani Seluruh Dari Apa Yang Dikabarkan Oleh Allah Dan Rasul-Nya sallallahu ‘alaihi wasallam]

-[Pasal Tiga: Haramnya Menolak Apa Yang Shahih Dari Nama Dan Sifat Allah].

-[Pasal Empat: Asy Syafi’iy rahimahullah Mengkafirkan Orang Yang Mengingkari Nama Dan Sifat Allah Setelah Tegaknya Hujjah].

-[Pasal Lima: Udzur Orang Yang Mengingkari Nama Dan Sifat Allah Sebelum Tegaknya Hujjah Karena Jahilnya Dia].

-[Pasal Enam: Ditetapkannya Pendengaran Dan Penglihatan Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Tujuh: Ditetapkannya Dua Tangan Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Delapan: Ditetapkannya Tangan Kanan Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Sembilan: Ditetapkannya Wajah Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Sepuluh: Ditetapkannya Telapak Kaki Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Sebelas: Ditetapkannya Tertawa Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Dua Belas: Menetapkan Turunnya Allah Ta’ala Ke Langit Dunia].

Termasuk di dalamnya adalah membahasan ketinggian Allah ta’ala di atas ‘Arsy-Nya.

-[Pasal Tiga Belas: Menetapkan Dua Mata Untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Empat Belas: Menetapkan Terlihatnya Allah Ta’ala Pada Hari Kiamat].

-[Pasal Lima Belas: Menetapkan Adanya Jari-jemari untuk Allah Ta’ala].

-[Pasal Enam Belas: Wajibnya Mengimani Seluruh Sifat Yang Ditetapkan Oleh Allah Ta’ala Dan Rasul-Nya sallallahu ‘alaihi wasallam].

-[Pasal Tujuh Belas: Wajibnya Menggabungkan Antara Penetapan Sifat Sambil Meniadakan Tasybih].

Walhamdu lillah Rabb al-‘alamin
_____________________

Bahasa: Bahasa Indonesia
Muka surat: 203
Size: A5
Harga: RM19 sahaja

Weight0.5 kg
Dimensions24 × 14 × 2 cm

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AKIDAH IMAM SYAFI’I TENTANG NAMA DAN SIFAT ILAHI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *