JALAN YANG BENAR DALAM MENOLONG AGAMA ALLAH

Sesungguhnya kecemburuan terhadap agama dan kemarahan kerana Allah adalah sesuatu yang terpuji, wajib ke atas setiap orang yang beriman namun hendaklah ia melalui jalan-jalan yang menepati syarak kerana kita semua telah reda Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita dan Muhammad sebagai Rasul kita. Maka agama ini telah sempurna di atas sebaik-baik gambaran, tidak […]

BESARNYA KECINTAAN KAUM MUKMININ KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH SERTA PENGORBANAN MEREKA DEMI ALLAH DAN RASUL-NYA

Disebabkan kebaikan-kebaikan Nabi, banyaknya pemberian baginda untuk umat ini dan sebab-sebab yang lain, maka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mencintai Rasulullah dengan kadar yang lebih besar daripada kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri, ahli keluarga mereka dan harta kekayaan mereka. Termasuk antara yang menunjukkan kepada besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah […]

APABILA ORANG KAFIR MENCELA NABI

Sesungguhnya orang-orang kafir apabila mereka mencela Nabi maka tidak ada lagi perjanjian untuk mereka dan hendaklah mereka dihukum bunuh. Firman Allah تَعَالَى: “Dan jika mereka mencabuli sumpah mereka sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya […]

BURUKNYA KEADAAN ORANG-ORANG KAFIR

Sesungguhnya orang-orang kafir, hati mereka telah diliputi oleh kekotoran disebabkan kekufuran mereka maka mereka tidak mahu menerima kebenaran. Firman Allah تَعَالَى: “Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. ۞ (Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas […]

BURUKNYA KEADAAN ORANG-ORANG MUNAFIK

Firman Allah تَعَالَى tentang orang-orang munafik: “Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: ‘Kami telah beriman’, dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: ‘Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)’. ۞ Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui […]

SURAT IMAM IBN BAZ TENTANG SURAT KHABAR AL-MASAA, MESIR TERKAIT CELAAN KEPADA NABI

Imam ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz r berkata: Saya telah melihat apa yang disebarkan oleh akhbar ‘Saut al-Islam’ di Cairo menukilkan daripada surat khabar ‘Al-Masaa’, Mesir yang dikeluarkan pada 29 Januari lepas berupa kelancangan terhadap sisi yang tinggi dan kedudukan yang agung iaitulah kedudukan sayid dan imam kita: Muhammad bin ‘Abdillah -semoga selawat dan […]

HUKUM SEORANG MUSLIM APABILA MENCELA RASULULLAH

Apabila kita telah mengetahui betapa besarnya kedudukan Rasulullah s di dalam hati orang-orang yang beriman dan betapa besarnya kewajipan menghormati baginda ke atas mereka, maka barangsiapa yang mencela atau mempersendakan baginda dari kalangan muslimin, maka sungguh dia telah kafir murtad. Bagaimana boleh dia bersaksi bahawa Muhammad merupakan utusan Allah, kepercayaan Allah dalam menyampaikan risalah, kemudian […]

BEBERAPA HAK RASULULLAH KE ATAS ORANG-ORANG YANG BERIMAN (BAHAGIAN 4)

YANG KELAPAN: Menghormati Ahli Keluarga Baginda Sesungguhnya Allah telah memuliakan ahli keluarga Nabi s di dalam sejumlah ayat daripada Al-Quran, antaranya: “Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan […]

BEBERAPA HAK RASULULLAH KE ATAS ORANG-ORANG YANG BERIMAN (BAHAGIAN 3)

YANG KELIMA: Mengikuti Jalan Baginda Dan Meneladani Baginda Firman Allah تَعَالَى: “Katakanlah: ‘Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (QS: Ali Imran, 3 : 31) Syaikh al-Islam r berkata: “Kesempurnaan rasa cinta dan pengagungan kepada baginda hanyalah pada […]

BEBERAPA HAK RASULULLAH KE ATAS ORANG-ORANG YANG BERIMAN (BAHAGIAN 2)

YANG KETIGA: Menolong Baginda Dan Agama Baginda Firman Allah تَعَالَى: “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: ‘Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah’, kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di […]

BEBERAPA HAK RASULULLAH KE ATAS ORANG-ORANG YANG BERIMAN (BAHAGIAN 1)

Apabila kita telah mengetahui betapa besarnya kebaikan Rasulullah s kepada kita, jasa baginda ke atas kita dan pengorbanan baginda demi maslahat kita, maka menjadi kewajipan kita untuk berusaha berterima kasih kepada baginda dengan menjalankan hak-hak baginda yang telah diwajibkan ke atas kita semua. Ketahuilah bahawa hak-hak Rasulullah s ke atas kita adalah banyak sekali, antaranya: […]

BESARNYA NIKMAT ALLAH KE ATAS PARA HAMBA DENGAN DIUTUSKAN NABI MUHAMMAD

Sesungguhnya Rasulullah s telah diutuskan dengan [membawa] petunjuk dan agama yang benar bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah menjadikan baginda s sebagai rahmat bagi alam semesta. Firman Allah تَعَالَى: “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (QS: Al-Anbiya’, 21 : 107) Keperluan manusia kepada risalah […]

MUKADIMAH BUKU MEMBELA NABI MUHAMMAD DARIPADA EJEKAN ORANG-ORANG KAFIR DAN MURTAD

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memudahkan penterjemahan sebuah kitab yang sangat bermanfaat karangan Syeikh dan guru kami; Abu Fairuz ‘Abdul Rahman bin Soekojo Al-Jawi -semoga Allah menjaga dan memelihara beliau- iaitulah kitab yang berjudul: ‘Herdikan Ke Atas Orang-Orang Kafir Dan Munafik Yang Mempersendakan Penghulu Para Rasul’ Kemudian diberikan judul bebas: ‘Membela […]