Sesungguhnya kecemburuan terhadap agama dan kemarahan kerana Allah adalah sesuatu yang terpuji, wajib ke atas setiap orang yang beriman namun hendaklah ia melalui jalan-jalan yang menepati syarak kerana kita semua telah reda Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita dan Muhammad sebagai Rasul kita. Maka agama ini telah sempurna di atas sebaik-baik gambaran, tidak perlu kepada penambahan, pengurangan dan perubahan. Wajib ke atas kita mengikuti sunnah dan menjauhi bidaah dalam menolong Rasulullah.

Melakukan demonstrasi di jalan dan selainnya bukanlah sebahagian daripada agama. Hanyalah ia perbuatan meniru orang-orang kafir yang mana mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya.

Fadhilat al-Syaikh Ahmad al-Najmi berkata dalam bantahan beliau ke atas Ikhwan al-Muslimin:

“Kritikan Kedua Puluh Tiga: Mengadakan perhimpunan tunjuk perasaan dan demonstrasi. Islam tidak mengakui perbuatan ini dan tidak menerimanya bahkan ia adalah perbuatan muhdath termasuk daripada amalan orang-orang kafir yang kemudiannya dipindahkan daripada sisi mereka kepada kita. Adakah setiap kali orang-orang kafir melakukan suatu amalan, kita menyetujui mereka dan menuruti mereka dalam amalan tersebut? Sesungguhnya Islam tidak akan memperoleh kemenangan dengan cara perhimpunan tunjuk perasaan dan demonstrasi…”

(Al-Maurid al-‘Azb, h. 225)

Fadhilat al-Syaikh Soleh al-Fauzan حَفِظَهُ اللَّهُ berkata:

“Agama kita bukan agama yang huru-hara. Agama kita agama yang bertatatertib, agama yang berperaturan, agama yang aman damai. Perhimpunan demonstrasi bukan daripada amalan kaum muslimin dan kaum muslimin tidak pernah mengetahuinya…”

-sampai kepada ucapan beliau-:

“Perhimpunan-perhimpunan demonstrasi ini menyebabkan banyak berlaku fitnah, pertumpahan darah dan perosakan harta benda…”

(Al-Ajwibah al-Mufidah karangan Al-Harithi, h. 217-218).

Telah ditanyakan kepada Fadhilat al-Syaikh Soleh al-Fauzan حَفِظَهُ اللَّهُ:

“Wahai Fadhilat al-Syaikh -semoga Allah memberikan kepada anda taufik-, bagaimanakah caranya kita menjadikan pembelaan kepada Nabi menepati peraturan-peraturan syarak? Dan adakah perhimpunan demonstrasi merupakan wasilah yang menepati syarak? Semoga Allah memberkati anda.”

Maka Syeikh حَفِظَهُ اللَّهُ menjawab:

“Bantahan ke atas musuh-musuh Rasul hendaklah berdasarkan cahaya yang ada di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Kita tidak mencipta peraturan dan istilah daripada diri kita sendiri dan kita tidak melakukan perkata yang tidak pernah ada sebelum ini semisal demonstrasi, laungan dan yang semisal itu. Demikian.”

(Selesai nukilan daripada transkrip ceramah Syeikh Soleh al-Fauzan berjudul “Inna Kafainaka al-Mustahziin”, h. 14).

Lalu bagaimanakah jalan yang benar untuk menolong Rasul dalam keadaan yang seperti ini?

Jawapannya ialah dengan cara mengirimkan nasihat kepada para pemerintah agar menjalankan kewajipan mereka dalam melindungi agama Allah dan menegakkan hukuman had ke atas orang yang mempersendakan Rasulullah. Demikian juga dengan cara memperbanyak bantahan ke atas orang-orang kafir dan munafik yang mempersendakan [Rasul] di media-media massa disertai dengan berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada agama Allah dan memperingatkan kepada semua bahawa kita semua akan kembali kepada Rabb lalu Dia akan menyoal kita terhadap apa yang telah kita lakukan.

Telah ditanyakan kepada Fadhilat al-Syaikh Soleh al-Fauzan حَفِظَهُ اللَّهُ:

“Apakah kewajipan kita terhadap negara Denmark yang berulang kali mempersendakan Rasulullah? Adakah anda menasihati kami wahai Syeikh untuk memboikot produk-produk mereka?”

Lalu Syeikh menjawab:

“Kewajipan kita terhadap orang-orang kafir secara umum dan terhadap orang-orang yang lancang ke atas Nabi dan syariat kita secara khusus ialah: Membantah mereka, membatalkan syubhat-syubhat mereka dan menyebutkan keburukan yang ada pada mereka. Kita tidak memburuk-burukkan agama mereka akan tetapi kita memburuk-burukkan apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka ubah dan tukar [daripada agama]. Firman Allah تَعَالَى:

“Katakanlah: ‘Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkaiNya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, dan penyembah Taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul’.”

Maka kita membantah mereka dengan kehinaan-kehinaan yang mereka sendiri tidak mengingkarinya dan yang akan membongkar [hakikat] mereka. Kita tidak berdusta atas nama mereka namun kita hanya menyebutkan kehinaan-kehinaan mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang mereka dan disebutkan oleh Rasul dan yang telah diingkari ke atas mereka oleh nabi-nabi dan para ulama mereka sendiri sehingga terbongkar [hakikat] mereka.

Adapun memboikot perdagangan mereka maka ini termasuk daripada siasah syar’iyyah yang kembali kepada pemerintah. Sekiranya pemerintah mengarahkan kita memboikot mereka, maka kita memboikot mereka. Hal ini merupakan bidang kekuasaan pemerintah agar pemboikotan yang diarahkan itu bersifat umum dan menyeluruh. Adapun pemboikotan yang dilakukan secara tidak bersama maka ini tidak akan memberi mudarat dan tidak akan memberi kesan.”

(Selesai nukilan daripada transkrip ceramah Syeikh Soleh al-Fauzan berjudul “Inna Kafainaka al-Mustahziin”, h. 15).

Ditanyakan juga kepada beliau:

“Adakah boleh membunuh dalam diam akan si pelukis kafir yang telah diketahui bahawa dialah yang melukis gambar yang memburuk-burukkan Nabi?

Maka Syeikh menjawab:

“Ini bukanlah jalan yang selamat iaitu perbuatan membunuh dalam diam. Ini akan menambahkan kejahatan dan dendam mereka ke atas kaum muslimin. Akan tetapi yang akan memusnahkan mereka adalah bantahan ke atas syubhat-syubhat mereka dan penjelasan tentang kehinaan-kehinaan mereka. Adapun menolong baginda dengan tangan dan senjata maka ini kembali kepada pemerintah kaum muslimin dan dengan berjuang di jalan Allah. Demikian.”

(Selesai nukilan daripada transkrip ceramah Syeikh Soleh al-Fauzan berjudul “Inna Kafainaka al-Mustahziin”, h. 19).

Tidak boleh bagi kita menyalakan fitnah dan menyebarkan keaiban para pemerintah kerana yang demikian itu hukumnya haram dan tidak mendatangkan faedah kepada rakyat melainkan tambahan kerosakan. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda:

“Wajib ke atas kamu mendengar dan taat di masa susah ataupun senang, di masa semangat ataupun terpaksa dan di masa hak kamu diambil.”

(HR Muslim 1836)

Daripada ‘Ubadah bin al-Samit:

“Kami membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat di masa susah ataupun senang, di masa semangat ataupun terpaksa, dan di masa hak kami di ambil. Dan untuk kami tidak mencabut kekuasaan daripada ahlinya. Dan untuk kami berbicara yang benar di manapun kami berada, tidak takut di jalan Allah akan celaan orang yang mencela.”

(HR Muslim 1709)

Al-Imam al-Hafiz Ibn Qattan al-Fasi berkata:

“Dan mereka (para ulama) telah ijmak bahawa keutamaan itu ada pada bersabar terhadap para pemerintah dan kebenaran itu adalah meninggalkan pemberontakan ke atas para pemerintah sehingga orang yang baik dapat berehat dan orang ramai [juga] dapat berehat daripada orang yang jahat (kerana ketiadaannya).”

(Al-Iqna’ j. 1, no. 27/16, cet. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Penutup Kitab

Bukanlah risalah ini ditulis dengan tujuan untuk menyalakan api fitnah dan bukan juga dengan tujuan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ia adalah nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan para pemerintah mereka -semoga Allah memberikan ketepatan kepada mereka, menjaga dan memelihara mereka-. Ahli Sunnah Wal Jamaah suka kepada keamanan, kedamaian dan ketenangan. Mereka tidak ingin untuk mengganggu penduduk yang lain dan mereka juga tidak ingin agama mereka dihina dan Nabi mereka dipandang rendah kerana kehormatan Nabi dan nilai agama ini adalah lebih tinggi dan mulia berbanding darah, nyawa dan seluruh harta kita.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعلَم، وَالحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ

Dammaj, 2 Dzu al-Qa’dah 1433H

Selesai terjemahan bagi risalah ini pada hari Rabu 26/1/2022 di Perlis.

وَالحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ