Firman Allah تَعَالَى tentang orang-orang munafik:

“Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: ‘Kami telah beriman’, dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula: ‘Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang beriman)’. ۞ Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu). ۞ Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. ۞ Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun). ۞ Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).”

(QS: Al-Baqarah, 2 : 14-18)

Maka Allah تَعَالَى menjelaskan bahawa kaum munafikin menzahirkan keimanan, menyembunyikan kekufuran dan berpaling daripada menuruti kebenaran bahkan mereka mempersendakan agama. Perbuatan mereka itu sedikitpun tidak mendatangkan manfaat untuk mereka bahkan keburukannya akan kembali semula kepada mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat.

Imam Ibn al-Qayyim r berkata:

“Sungguh mereka telah berpaling daripada Al-Quran dan sunnah sebagai bentuk ejekan dan hinaan kepada para pembawanya. Mereka enggan tunduk kepada hukum dua wahyu tersebut kerana berasa bangga dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu yang mana memperbanyakkan ilmu tersebut langsung tidak mendatangkan manfaat, sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan. Maka kamu melihat mereka itu selama-lamanya mempersendakan orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu yang jelas

“Allah (membalas) memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).”

Mereka keluar dengan matlamat mencari perdagangan yang sia-sia di tengah-tengah lautan kegelapan lalu mereka menaiki kapal-kapal syubhat dan keraguan yang membawa mereka merentasi ombak khayalan. Maka perahu-perahu mereka dipermainkan oleh angin kencang sehingga ia melemparkannya bersama perahu-perahu kaum yang binasa

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah.”

(Madarij al-Salikin, j. 1, h. 16)

Sesungguhnya kaum munafikin berpura-pura di hadapan kaum mukminin seakan-akan mereka juga sebahagian daripada kaum mukminin para pemilik cahaya padahal mereka adalah orang-orang kafir para pemilik kegelapan lalu Allah membalas mereka dengan jenis balasan yang sama seperti amalan mereka di dalam kegelapan-kegelapan hari kiamat. Firman Allah تَعَالَى:

“Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun). ۞ Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).”

(QS: Al-Baqarah, 2 : 17-18)

Imam Ibn al-Qayyim r berkata:

“Allah berfirman [di dalam ayat di atas]:

“Allah hilangkan cahaya mereka”

dan bukan:

“Api mereka”

Kerana api di dalamnya ada sifat membakar. Dan begitulah keadaan orang-orang munafik: Hilang cahaya keimanan mereka disebabkan kemunafikan dan yang tersisa di dalam hati mereka adalah kepanasan kufur, keraguan dan syubhat yang meluap-luap di dalam hati mereka. Hati-hati mereka terbakar dengan kepanasannya, gangguannya, angin panasnya dan cahaya panasnya di dunia maka Allah تَعَالَى akan membakarnya pada hari kiamat dengan api yang dinyalakan yang naik menjulang sampai ke hati. Maka ini adalah perumpamaan orang yang tidak diiringi oleh cahaya iman di dunia bahkan [memilih untuk] keluar daripadanya dan berpisah dengannya setelah dia mendapatkan sinarnya.

Inilah keadaan orang munafik, dia mengetahui [kebenaran] kemudian mengingkarinya. Dia mengakui [kebenaran] kemudian menentangnya maka dia berada di dalam kegelapan dalam keadaan pekak, bisu dan buta sebagaimana firman Allah تَعَالَى terhadap hak saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir:

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, mereka adalah bisu dan tuli, di dalam gelap-gelita.”

Dan firman Allah تَعَالَى:

“Dan bandingan (orang-orang yang menyeru) orang- orang kafir (yang tidak mahu beriman itu), samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja; mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta; oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya.”

Allah تَعَالَى menyerupakan keadaan kaum munafikin dalam keluarnya mereka daripada cahaya setelah ia menyinari mereka, seperti keadaan seseorang yang menyalakan api lalu hilang cahaya [api] tersebut daripada dirinya setelah ia menerangi kawasan sekitarnya. [Hal itu] kerana kaum munafikin disebabkan mereka selalu bercampur dengan kaum muslimin, solat bersama mereka, puasa bersama mereka, mendengarkan Al-Quran dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Islam dan ketinggiannya; telah menyaksikan sinar dan telah melihat cahaya dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah تَعَالَى berfirman tentang hak mereka:

“Maka mereka tidak dapat kembali”

Iaitu: [tidak dapat] kembali kepada-Nya kerana mereka telah berpisah dengan Islam setelah mereka menyarungnya dan mendapatkan sinarnya maka mereka tidak akan kembali kepada-Nya. Dan Allah berfirman tentang hak orang-orang kafir:

“Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akal”

Kerana mereka tidak menggunakan akal untuk memahami Islam, tidak masuk ke dalamnya, tidak mendapatkan sinarnya dan senantiasa berada di dalam kegelapan kufur, pekak, bisu dan buta.

Maha suci Zat Yang menjadikan firman-Nya sebagai penawar bagi penyakit-penyakit di dalam dada, Yang menyeru kepada iman dan hakikat-hakikatnya, Yang memanggil kepada kehidupan yang kekal abadi dan kenikmatan yang berterusan dan Yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar.

Sungguh penyeru keimanan telah memperdengarkan [panggilannya] kalau seandainya ia bertemu dengan telinga yang mahu mendengar. Dan sungguh peringatan-peringatan Al-Quran telah menyembuhkan [hati] kalau seandainya ia bertemu dengan hati-hati yang kosong. Akan tetapi hawa syubhat dan syahwat telah bertiup dengan kencang terhadap hati-hati tersebut sehingga memadamkan pelita-pelitanya. Ia telah dikuasai oleh tangan-tangan kelalaian dan kejahilan sehingga menutup pintu-pintu kebenarannya dan menghilangkan kunci-kuncinya.

Apa yang ia usahakan telah menutupinya sehingga ucapan tidak lagi bermanfaat. Ia telah mabuk dengan syahwat kesesatan dan persaksian batil sehingga setelah itu ia tidak lagi mempedulikan celaan. Ia telah diperingatkan dengan peringatan-peringatan yang lebih dalam tusukannya berbanding tombak dan anak panah. Akan tetapi ia telah mati di dalam lautan kejahilan, kelalaian dan tawanan hawa nafsu dan syahwat. Tidaklah orang yang telah mati dapat merasakan pedihnya luka.”

(Al-Wabil al-Sayyib, h. 53-54)

Sungguh kaum munafikin telah pun mengetahui bahawa Rasulullah s datang membawa petunjuk dan agama yang benar demi kemaslahatan para hamba, kemanfaatan mereka dan kesempurnaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Akan tetapi [perasaan] benci kepada kebenaran dan hasad kepada pemiliknya telah menghalangi masuknya cahaya petunjuk ke dalam hati-hati mereka maka mereka tidak mendapatkan apa-apa manfaat dengan ilmu yang dimiliki sehingga ilmu tersebut ditarik daripada mereka lalu mereka tidak dapat memahami kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka menyangka bahawa Rasul datang dengan membawa perkara yang akan memudaratkan mereka dan membawa perkara yang mereka takutkan. Firman Allah تَعَالَى:

“Atau (bandingannya) seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, bersama dengan gelap-gelita, dan guruh serta kilat; mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. (Masakan mereka boleh terlepas), sedang (pengetahuan dan kekuasaan) Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar (menghilangkan) penglihatan mereka; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka (dengan pancarannya), mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka (menunggu dengan bingungnya). Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkanNya pendengaran dan penglihatan mereka; sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”

(QS: Al-Baqarah, 2 : 19-20)

Imam Ibn al-Qayyim r berkata:

“Al-Sayyib (الصَّيِّب) ialah hujan lebat yang turun dari langit dengan cepat dan ia ibarat Al-Quran yang dengannya hati itu hidup, seperti hujan yang dengannya bumi, tumbuh-tumbuhan dan haiwan itu hidup.

Maka kaum mukminin sedar akan hal tersebut. Mereka mengetahui apa yang akan didapatkan dengannya (Al-Quran) berupa kehidupan yang tidak pernah dibayangkan. Maka tidaklah menghalangi mereka untuk mendapatkan kehidupan tersebut apa yang ada di dalam hujan itu berupa guruh dan kilat kerana kedua-duanya merupakan ancaman, ugutan, hukuman dan seksaan yang dengannya Allah memperingatkan kepada sesiapa yang menyelisihi perintah-Nya. Allah mengkhabarkan bahawa Dia akan menurunkannya ke atas sesiapa yang mendustakan Rasulullah s.

Ataupun apa yang ada di dalamnya berupa perintah-perintah yang keras seperti berjuang melawan musuh-musuh dan bersabar di atas perintah. Atau perintah-perintah yang berat ke atas jiwa yang mana ia berlawanan dengan keinginannya; maka itu semua ibarat kegelapan, guruh dan petir.

Akan tetapi barangsiapa yang mengetahui tempat-tempat turunnya hujan yang lebat itu dan apa yang akan didapatkan olehnya berupa kehidupan, dia tidak akan berasa takut terhadap apa yang ada bersama hujan berupa kegelapan, guruh dan petir bahkan dia berasa senang dengan hal itu dan bergembira dengannya kerana mengharapkan kehidupan dan kesuburan.

Adapun orang munafik maka disebabkan hatinya telah buta, maka penglihatannya tidak dapat menembus kegelapan dan dia tidak melihat kecuali petir yang hampir-hampir meragut penglihatannya, guruh yang besar dan kegelapan. Lalu dia menjadi gerun terhadap hal tersebut dan takut kepadanya maka dia menyumbat jari-jemarinya ke dalam kedua-dua telinganya supaya dia tidak lagi mendengar bunyi petir itu.

Dentuman guruh, kekuatan kilatnya dan kebesaran kilauannya menjadikan dirinya terkejut gerun. Dia khawatir pandangannya disambar oleh petir kerana pandangannya terlalu lemah untuk terus teguh menemani dirinya. Maka dia berada di dalam kegelapan sambil mendengar dentuman-dentuman guruh yang membinasakan dan melihat kepada kilat yang saling sambar menyambar.

Sekiranya kilat tersebut menerangi apa yang ada di hadapannya, dia pun berjalan di dalam kilauannya dan sekiranya hilang kilauan tadi, maka dia pun berdiri terpinga-pinga tidak tahu ke mana yang harus dia pergi.

Oleh sebab kejahilannya, dia tidak mengetahui bahawa hal itu merupakan kelaziman hujan lebat yang dengannya hiduplah bumi ini, tumbuh-tumbuhannya dan bahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyedari apa-apa melainkan petir, guruh dan kegelapan semata-mata sehingga dia tidak perasan apa yang ada di sebalik itu semua. Oleh itu, rasa gerun akan terus menyertai dirinya dan rasa takut dan terkejut tidak akan berpisah daripadanya.

Adapun orang yang berasa senang dengan hujan dan dia mengetahui bahawa sememangnya di dalam hujan akan ada guruh, kilat dan kegelapan disebabkan mendung; dia akan berasa senang dengan hal itu, dia tidak akan berasa gerun dengannya dan hal itu tidak akan menghalangi dirinya daripada mengambil bahagiannya berupa air hujan.

Maka ini adalah perumpamaan yang tepat bagi “hujan” yang diturunkan oleh Jibril a dari sisi Rabb semesta alam z ke dalam hati Rasulullah s untuk menghidupkan dengannya akan hati-hati dan segala yang wujud. Hikmah-Nya menuntut untuk “hujan” tersebut diiringi oleh “mendung”, “guruh” dan “kilat” sebagaimana yang mengiringi hujan berbentuk air sebagai hikmah yang sangat mendalam dan sebab yang tersusun, disusun oleh Al-‘Aziz Al-Hakim.

Maka apa yang diperolehi oleh orang munafik daripada hujan lebat itu hanyalah awannya, guruhnya dan kilatnya semata-mata. Dia tidak mengetahui apa yang ada di sebalik itu maka dia berasa takut terhadap sesuatu yang mana orang-orang beriman berasa senang dengannya. Dia berasa bimbang terhadap sesuatu yang mana orang-orang yang mengetahui berasa tenang dengannya. Dia berasa ragu terhadap sesuatu yang mana orang-orang yang melihat dan mengenal cuba menghindarinya.

Penglihatannya -dalam perumpamaan api- adalah seperti penglihatan kelawar pada waktu siang. Manakala pendengarannya -dalam perumpamaan air- adalah seperti pendengaran orang yang mati terhadap bunyi guruh. Telah disebutkan tentang sebahagian haiwan bahawa ia mati dengan sebab mendengar bunyi guruh.”

(Al-Wabil al-Sayyib, h. 55-56)

Demikianlah keadaan kaum munafikin. Disebabkan besarnya kebencian mereka kepada Rasulullah s dan kaum mukminin, maka mereka mempersendakan Rasulullah dan kaum mukminin, menghalang manusia daripada jalan Allah dengan cara menghalang mereka daripada hukum-hakam Rasul dan pengajaran baginda sebagaimana firman Allah تَعَالَى:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah’, nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.”

(QS: Al-Nisa’, 4 : 61)

Kaum munafikin melakukan kerosakan di muka bumi lalu menampilkan [kepada orang ramai] seakan-akan mereka adalah golongan yang melakukan perbaikan sebagaimana firman Allah تَعَالَى:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi’, mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan’. ۞ Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.”

(QS: Al-Baqarah, 2 : 11-12)

Disebabkan besarnya kemudaratan mereka ke atas kaum muslimin, maka Allah memperingatkan manusia daripada mereka di dalam banyak ayat. Antaranya:

“Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka (dan kelakuannya); dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga (tertarik hati) mendengar tutur katanya (kerana manis dan fasih. Dalam pada itu) mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar (tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki). Mereka (kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga) menyangka tiap-tiap jeritan (atau riuh rendah yang mereka dengar) adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatNya. (Pelik sungguh!) Bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsunya – dari kebenaran)?”

(QS: Al-Munafikun, 63 : 4)

Allah membongkar tipu daya dan keburukan mereka agar keadaan mereka menjadi terang nyata bagi kaum mukminin. Firman Allah تَعَالَى:

“Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka (dan kepada orang ramai) akan apa yang ada dalam hati mereka (dari kekufuran). Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Ejek-ejeklah (seberapa yang kamu suka), sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut (terdedah untuk pengetahuan ramai).’ Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu) tentulah mereka akan menjawab: ‘Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main.’ Katakanlah: ‘Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?’ Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman. Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah.”

(QS: Al-Taubah, 9 : 64-66)

Imam Ibn al-Qayyim berkata:

“Apabila akal, pendengaran dan penglihatan bertemu dengan syubhat-syubhat syaitan, khayalan-khayalan rosak dan persangkaan-persangkaan dusta, maka ia akan berputar-putar di dalamnya dan menyerang. Ia akan berdiri di dalamnya dan duduk. Ia akan meluaskan ruangan di dalamnya. Ia akan memperbanyak desas-desusnya sehingga memenuhi pendengaran dengan igauannya dan memenuhi bumi dengan catatannya. Betapa banyaknya orang yang menyahut seruan mereka, yang menerima mereka, yang menegakkan dakwah mereka, yang membela wilayah mereka, yang berperang di bawah panji-panji mereka dan yang memperbanyak jumlah mereka.

Oleh sebab luasnya malapetaka yang berpunca daripada mereka ini dan [besarnya] mudarat kepada hati disebabkan ucapan mereka, maka Allah menyingkap tirai-tirai yang menutupi mereka di dalam Kitab-Nya dengan sebenar-benar penyingkapan, membongkar rahsia-rahsia mereka dengan sebenar-benar pembongkaran, menjelaskan tanda-tanda mereka, amalan dan ucapan mereka, dan sentiasa Allah berfirman:

“Ada di antara mereka… ada di antara mereka… ada di antara mereka”

Sehinggalah terbongkar urusan mereka, nyata hakikat mereka dan jelas rahsia mereka. Sungguh Allah telah berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah tentang sifat orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan munafik. Maka Allah menyebutkan perihal sifat kaum mukminin di dalam tiga ayat, perihal kaum kafirin di dalam dua ayat dan perihal kaum munafikin di dalam beberapa belas ayat kerana luasnya malapetaka yang disebabkan oleh mereka dan kerasnya musibah dalam pergaulan bersama mereka kerana mereka adalah daripada kulit yang sama, menampakkan persetujuan dan saling bantu membantu; berbeza halnya dengan orang kafir yang telah mengekalkan permusuhan dan menampakkan rahsia yang tersembunyi dan menyeru kamu dengan apa yang telah dia nampakkan supaya [kamu] meninggalkan dan berpisah daripada dirinya.”

(Al-Wabil al-Sayyib, j. 1, h. 57)